Disclaimer voor de website(s) van Ons Epen

Hoewel bij het ontwerpen en samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten via onze receptie. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt.
Door de pagina te openen stemt u in met deze disclaimer.

Specifiek voor prijzen en andere inhoudelijke informatie over producten of diensten op deze website, geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kunt u geen overeenkomst claimen met Ons Epen.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen hierover niet de verantwoordelijkheid, noch over andere websites die naar deze site verwijzen.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de content van de website liggen bij Ons Epen. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Ons Epen worden gekopieerd, opgeslagen en/of verdeeld worden via andere gegevensbestanden, of verveelvoudigd en verspreid worden.

Ons Epen behoudt zich het recht voor om content op deze website te wijzigen, danwel de disclaimer aan te passen. De meest recente versie is altijd op deze site terug te vinden.

Aanvragen voor toestemming, het melden van onzorgvuldigheden of gewoon het aanvragen van verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Ons Epen (management)
Wilhelminastraat 1
6285 AS Epen
+31-43-455 1268
info@onsepen.nl